Gång- och cykelbro över Rinkebystråket. Tillverkat av ML Smide Verkstad AB
 gsbro

ML SMIDE VERKSTAD AB                                 UPPLANDS VÄSBY