SVETSADE BJÄLKLAGSBALKAR TYP HATT- OCH KEPSBALKAR
 
Hattbalkar tillverkade av AB H Forssells smidesverkstad
Hatt

AB H FORSSELLS SMIDESVERKSTAD                      HUDDINGE                         
   
 


FACKVERKSBALKAR
 
Fackverksbalk till DHL, Örebro. Tillverkad av Ranaverken AB
Fackverk

RANAVERKEN AB TRÅVAD
ABT-BALKEN AB VISLANDA