Nyheter


  
       
Skapa materiallistor i TEKLA
Ladda ner mallarna Kaplista-STABCON.rpt, MATERIALLISTA_DEL.rpt och MATERIALLISTA_ENHET.rpt till
Tekla structures-environments-sweden-templates. 
Mallen  Kaplista-STABCON.rpt skapar listor med kapinformation, de övriga
mallarna skapar listor med enskilda delar och med enheter.
Listorna innehåll hämtas till stålkalkylen genom att klicka på texten
Hämta CAD-materiallista på skärmmenyn.

Utskrift av Stålvikter och mängder
Vid granskning eller utskrift av Stålvikter och mängder finns nu möjlighet att
sortera efter littera eller dimension.