Programuppdatering

 

Huvudprogrammet Stålkalkyl.exe

Version 3.0. Datum 2010-05-07. Storlek 1043 kB.

 

Program för uppdatering av prislistor från .txt-fil. Prisupp.exe

Version 3.3. Datum 2010-05-07. Storlek 439 kB.

 

Program för visning av stålpriser. Grosspris.exe

Version 3.5. Datum 2010-05-07. Storlek 448 kB.

 

Samtliga program 

Versioner enligt ovan.  Storlek 1095 kB.