Prisuppdatering

På följande sidor kan du ladda ner datafiler med de senaste priserna från BE Group, Stena Stål och Tibnor.

 

Så här gör du för att uppdatera prisfilerna.

 

1.  Klicka på aktuell prisfil.
2.  Välj kör eller spara.
3. Upprepa proceduren enligt ovan om du vill uppdatera fler filer.
4.  Avsluta internet.

Om du har valt att spara filerna på hårddisken uppdaterar du filerna på följande sätt.
1.  Starta utforskaren och dubbelklicka på den sparade filen.
2.  Installationsprogramet startas.
3.  Klicka på knappen Installera och följ anvisningarna på skärmen.
4.  Om du inte behöver prisfiler mer så ta bort den med hjälp av utforskaren.

 


 

Uppdatering av senaste prisfiler från BE-group, Stena Stål och Tibnor (481 kb).