Lurvas Stålkalkyl

Nyheter i Lurvas Stålkalkyl

Senaste programversion:    3.0    2010-05-07
Senaste nyhetsbrev:          Nr 16   2010-03-29

Ladda ner uppdatering och nyhetsbrev genom att klicka dig fram på hemsidan.


Ny modell för spillkostnadsberäkning
Spillberäkningen är nu uppdelad på stål, plåtremsor och rostfritt.

                                                                   


Viktberäkning av montageenheter
Antalet typer av montageenheter som kan viktberäknas och redovisas i statistikfönstret har nu utökats till 16 fasta och 9 egendefinierade enheter.Jämförelsetal timmar/ton
För att lättare kunna jämföra stålkalkyler har vi lagt till denna funktion.
                                                       

Drag- och tryckstag finns nu  som "profiler" 
M-connect drag- och tryckstag samt dragstag i stålsort 8.8 finns nu som "profiler".


Förbättrad hantering av övriga kostnader
Nu finns möjlighet att ta bort ej prissatta rader, lägga till nya rader samt att lägga till övriga kostnader från alla standardtexter.

                                                                             

 

Programmet Skruvlängd integrerat med Lurvas Stålkalkyl

Programmet Skruvlängd levereras nu med programmet Lurvas Stålkalkyl. Programmet användes för att mata in skruvar, brickor och muttrar till kalkylprogrammet, givetvis kan programmet användas separat för att beräkna erforderlig skruvlängd.

 

  a